TULLY’O – FRAMTIDENS SKÅL

Djupt rotad i det irländska arvet hittar vi traditionen om Irish Blessings. Med korta meningar spred duktiga talare ljus över mörka förhållanden och ingav hopp inför kommande utmaningar. Gärna i samband med en skål. I Sverige har vi skålat efter en annan tradition. Över gemensamma bord har snapsvisan ljudit och förenat i sång, skratt och glädje.

Människor behöver komma varandra närmre, oavsett om det sker fysiskt eller digitalt. Därför presenterar Tullamore D.E.W ett nytt sätt att skåla. En Tully’O är en modern skål där tradition möter artificiell intelligens och förenar den irländska traditionen med den svenska.

Irländska traditioner och svenska snapsvisor möter AI – välkommen till framtidens skål. Tully’O!

Get your Tully’O!